Ankara’da ‘Barış Günü’ aksiyonu: Savaşa hayır, barış çabucak artık

Nur Kaplan

ANKARA – Ankara’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü hasebiyle emek ve meslek örgütleri ile siyasi partiler Anıtpark’ta toplandı. Barış talebini yineleyen örgütler, çatışma ve savaş tehdidine karşı uğraş vurgusu yaptı.

Anıtpark’ta toplanan kitle örgütleri, “Savaşa ve sömürüye karşı barış ve eşitlik istiyoruz”, “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak”, “Savaşı durdur, özgür ömrü kur” yazılı pankartlar eşliğinde, “Yaşasın halkları kardeşliği”, “Savaşa hayır, barış çabucak şimdi” sloganları attı.

‘ASKER HARCAMALAR 2,1 TRİLYON DOLARI BULDU’

Kitle örgütlerinin ortak metni Türkçe ve Kürtçe okundu. İHD Ankara Şube İdare Konseyi Üyesi İhsan Seylan, dünya iktisadının 2021’de yüzde 4,4 küçülürken, devletlerin silahlanma harcamaları yüzde 2,6 arttığını söz ederek, şunları söyledi:

“Askeri harcamaların toplam fiyatı 2,1 trilyon doları buldu. Öte yandan şu anda dünyada 811 milyon kişi açlık çekiyor ve günde 25 bin insan açlığa bağlı nedenlerle hayatını yitiriyor. 2008’den bu yana inişli çıkışlı olarak devam eden ekonomik kriz, işçileri, ezilenleri ve fakir halkları derin bir yoksulluk ve sefalete itiyor.”

‘MİLYONLARCA İNSAN HAYATTA KALABİLMEK İÇİN ÜLKESİNİ TERK EDİYOR’

Savaşlar ve ekonomik nedenlerle milyonlarca insan hayatta kalabilmek için ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Seylan, “Kapitalizm, insanları yaşatmayı ve refaha kavuşturmayı değil, öldürmeyi, sakatlamayı, meskenini barkını terk ettirmeyi ‘yararlı’ ve kârlı buluyor. Kapitalizm savaşların ve militarizmin kaynağıdır” dedi.

Dünyadaki savaşların en kıymetli kaynaklarından biri emperyalistler ortasındaki hegemonya uğraşı olduğunu söyleyen Seylan, “ABD, tek hegemonik ülke olma pozisyonunu sürdürse de daima kan kaybediyor. Global egemenlik yarışına giren kimi ülkeler ABD’nin liderliğini reddediyor, süratle silahlanıyor, ekonomik ve siyasal tesir alanını genişletiyor, ABD’nin hegemonik pozisyonunu tehdit ediyor” diye konuştu.

Ortak metni okuyan İHD Ankara Şube İdare Konseyi Üyesi İhsan Seylan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu halde sıralandı:

NATO’NUN FAALİYET ALANI: 200 yıldır tüm dünyanın kanını emen ve dünya halklarına sömürü, sömürgecilik, açlık ve sefaletten öbür bir şey vermeyen Batı merkezli emperyalist-kapitalist sistemin savaş örgütü NATO, “faaliyet alanı”nı Avrupa hudutlarının ötesine, tüm dünyaya gerçek genişletiyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR: Bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar ve silahlı çatışmalar sürüyor. Afrika’dan Latin Amerika’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir alanda savaşlar yaşanıyor. Bilhassa Ukrayna’dan Yemen’e, Suriye’den Libya’ya kadar yakın bölgemizdeki savaşlar ülkemizin işçilerinin ve halklarının ömür şartlarını, ekonomik durumu ve genel siyasi ortamı olumsuz etkiliyor.

SAVAŞ SURİYE HALKLARI İÇİN MÜTHİŞ SONUÇLAR YARATTI: Türkiye’nin de kışkırttığı, taraf olduğu ve askeri güçleriyle müdahil ve işgalci olduğu Suriye’deki savaş, Suriye halkları için müthiş sonuçlar yarattı. Suriye’deki savaşa uzunluklu boyunca dahil olma kararı, yalnızca AKP’nin tercihi değil, Türkiye tekelci burjuvazisinin, “bölgesel güç olma”, “ekonomik, politik ve askeri yayılmacılık” amaç ve yöneliminin bir sonucudur. Rojava ve Başur Kürt bölgelerine, Kuzey Suriye’deki çeşitli alanlara yönelik daima taarruzlar, kurulan üs ve denetim noktaları, Libya’daki savaşa dahil olma, Somali ve Katar’da kurulan askeri üsler, Kıbrıs’ta askeri güç bulundurma ve Ada siyasetine sistematik müdahale, onlarca ülkede uygulanan askeri eğitim programları da tıpkı yönelimin göstergeleridir. Türkiye sermaye sınıfı AKP’nin idaresinde kan, gözyaşı ve mevtten beslenerek semiriyor.

TÜRKİYE HALKLARININ REFAHI İÇİN KULLANILACAK KAYNAKLAR HEBA EDİLDİ: Türkiye’de siyasi iktidarların iç ve dış siyasetleri vakit içinde ve maddi çıkarlara nazaran değişiklik gösterebilir. Lakin değişmeyen en önemli siyaset, Kürtlerin gerek ülke sonları içinde, gerekse komşu ülkelerdeki varlığını, lisanını, kültürünü evvel mümkünse inkar ve imha etmeye çalışmak; şayet bu yapılamıyorsa siyasi iradelerini kırmak ve siyasi yapılanmalarını ortadan kaldırmaktır. Türkiye hükümranlarının bu ısrarlı ve süreklilik arz eden siyasetlerinin sonucu, onlarca yıldır süregelen çatışma ortamı, on binlerce insanın vefatı ve sakatlanması, milyonlarca Kürt’ün yerinden yurdundan edilmesi, Türkiye halklarının refahı için kullanılabilecek kaynakların savaş uğruna heba edilmesi, bundan ötürü işçilerin çalışma ve ömür şartlarının berbatlaşması, fakirleşme ve işsizlik, şovenizm zehrinin yayılması, hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alınmasıdır.

BARIŞ ACİL VE YAŞAMSAL TALEP: Barış; iş, ekmek, insanca ömür isteyen işçilerin, eşitlik ve özgürlük isteyen halkların, Aleviler ve öbür inanç topluluklarının ortak talebidir. Savaşlar ise halklar için yıkım, vefat, soykırım; işçiler için yoksulluk, işsizlik, gençlerin yok edilen ömürleri ve karartılan gelecekleridir. Bu nedenle işçilerin, halkların, inanç topluluklarının, gençlerin, bayanların, LGBTİ+’ların öznesini oluşturacağı milyonlarca insanın katılacağı geniş bir Barış Hareketinin yaratılması demokrat, yurtsever, devrimci, sosyalist tüm güçlerin acil ve yaşamsal misyonudur. Yoksulluk ve sefalete karşı çaba için barış. Halkların eşitlik ve özgürlüğü için barış. Kürt sıkıntısının demokratik ve siyasi tahlili için barış. Gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için barış. Erkek şiddeti de dahil şiddet kültürünün geriletilmesi için barış. Kapitalist sömürüye karşı çabayı yükseltmek için barış. Hak ve özgürlüklerimizi genişletmek için barış.