Düşünce kuruluşlarından “iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı” çağrısı

Türkiye’nin önde gelen bazı düşünce kuruluşları, yayımladıkları ortak açıklamayla, 2053 net sıfır karbon emisyonu ulusal hedefi doğrultusunda, en geç 2035 yılına kadar elektrik üretiminde kömürün payının sıfıra indirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, İktisadi Kalkınma Vakfı ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin ortak çağrı metnine göre, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefine erişebilmesi için acilen somut adımlar atması gerekiyor.

Net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için Türkiye’nin, 2035 yılına kadar elektrik üretiminde kömür kullanmayacağına dair resmi niyetini ve buna uygun eylem planını en kısa zamanda ilan etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, “Hükümet ve ilgili düzenleyici kurumlar, yeni kömürlü termik santral yapılmayacağına ilişkin resmi bir karar açıklamalı, yeni kömürlü termik santral lisans ve planlarını iptal etmeli, yeni kömür madeni ve maden genişletme yatırımlarını durdurmalıdır. Mevcut kömürlü termik santraller, hazırlanacak bir takvim doğrultusunda, en yaşlı ve görece daha yüksek oranda kirliliğe neden olan santrallerden başlamak üzere, en geç 2035’e kadar kapatılmalıdır,” ifadelerine yer verildi.

21-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek olan İklim Şurası’ndan hemen önce yapılan açıklamaya göre, kömürlü termik santrallerin kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkacak enerji arz açığının nasıl kapatılacağını ve arz güvenliğinin nasıl sağlanacağını da öngören kademeli bir geçiş planı hazırlanması gerekiyor.

Kömürden çıkış sürecinin ve sürdürülebilir enerji dönüşümünün katılımcı bir biçimde planlanması gerektiği belirtilen açıklamada, hazırlanacak eylem planının, dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel toplumsal kesimleri desteklemenin yanı sıra, mevcut sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri de giderecek adil bir geçiş süreci olarak tasarlanması gerektiği kaydedildi.