Merkez Bankası’ndan ticari krediler için zorunlu karşılık

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ ile ‘Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle ilgili Merkez Bankası’ndan açıklama geldi.

Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında zorunlu karşılık düzenlemesine gidildiğini açıkladı.

Buna göre, 1 Nisan 2022’den itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında zorunlu karşılık ayrılacak.

ZORUNLU KARŞILIĞIN KAPSAMAYACAĞI KREDİ TÜRLERİ

Açıklamada, zorunlu karşılığın şu kredi türlerini kapsamayacağı belirtildi:

• Esnaf kredileri
• Tarımsal krediler
• KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler
• İhracat ve yatırım kredileri
• Kurumsal kredi kartları
• Mali kuruluşlara kullandırılan krediler
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDEKİ KREDİ BÜYÜMESİ İÇİN DE KARŞILIK

Kararda ayrıca, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı; yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan; yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.”