Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? İşte öğrenci affı detayları…

AKP’nin 7. kere çıkardığı öğrenci affı ile üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrenci aftan yararlanacak. Öğrenci affı ile geçmişe yönelik mühlet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor. Öğrenci affında 2011, 2012 ve 2018 aflarında olduğu üzere ‘terör suçu’ af kapsamı dışına alındı.

3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt hududunu 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Heyetinde kabul edildi.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden ötürü yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması manasına geliyor.

Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için süreksiz kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde kısmına götürmeyenler ile üst üste 4 devir kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek. Son afta da terör hatası, af kapsamı dışında bırakıldı.

ÖĞRENCİ AFFI DETAYLARI

Kanun teklifi ile öğrenci affı getiriliyor. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik müddet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna nazaran; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü tahsili gören öğrencilerden bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör hatası ile taammüden öldürme, azap, eziyet, cinsel akın, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti hatalarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunmaları kaidesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tahsillerine başlayabilecek.

Genel Kurul’da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir hata olan, ‘intihal’ kabahati sebebiyle yükseköğretim kurumlarından bağı kesilenlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor.