Tabipler 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’de

Aile Tabipleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sıhhat Personelleri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Doktor Birliği Sendikası, Tabip ve Başka Sıhhat Çalışanları, Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Doktorları Derneği (KADHED), Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Tabip ve Öteki Sıhhat Çalışanları, Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kamu Vazifelileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Meclis’e sunulan sıhhat çalışanlarına yönelik yasa tasarısına reaksiyon gösterdi.

11 sıhhat emek ve meslek örgütü sıhhat alanındaki problemlerin çığ üzere büyüdüğüne dikkat çekti.

Tüm tabipler ve sıhhat emek-meslek örgütlerinin bütün bileşenleri 15 Haziran’da (yarın) 1 günlük iş bırakmaya davet edildi.

‘BAKANLIK BİZE İŞLETMECİ ÜZERE DAVRANIYOR’

İş bırakacaklarını duyuran sağlıkçılar ismine konuşan Aile Tabipleri Federasyonu (AHEF) Lideri Kemal Noyan, verilen kelamların kanun teklifinde yer almadığını belirterek, “Bu düzenlemede aile doktorları yok. Kirası, elektriği işçi hak edişi ödenmeyen, medikal materyali temin edilemeyen aile sıhhati merkezleri bitme noktasında. Sıhhat sisteminin sıhhati bozuldu” dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Lideri Can Kirişçi, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, “Sağlık çalışanları yoksulluk sonunun altındaki fiyatlara mahkum. Bakanlık bize işletmeci üzere davranıyor. Kiralar inanılmaz boyutlara ulaştı. İstanbul’da bir ASM’ye tahliye davası açıldı” dedi.

Hekim Sen’den Mine Kayacı Yıldız da acil taleplerini, “Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve ekonomik haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz” diye lisana getirdi.

Kamu Diş Doktorları Derneği Lideri Necat Dilaver de, “Hastaneler doktorsuz, hastalar randevusuz kaldı. Hâlâ geç değil, halkın sıhhati için yeni bir düzenleme yapılabilir” dedi.

Tüm sıhhat çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme beklerken daha kötüsüyle karşılaştıklarını lisana getiren Genel Sıhhat İş Sendikası Lideri Derya Uğur, “Yasa teklifinde performanstan diğer bir şey yok. İktidar kamuda sıhhat çalışanlarını durumundan bihaber. Biz performans ödemesi değil temel fiyatlarda artış istiyoruz” sözlerini kullandı.

SES Eş Genel Lideri Hüsnü Yıldırım, temel fiyatların yoksulluk sonunun üzerine yükselmesi, emekliliğe yansıması ve bunun tüm sıhhat işçilerini kapsamasını istedi. Tabip Birliğinden Yakup Gökhan Doğramacı, emeklilik katsayısının uzmanlarda 40 bin, pratisyen tabiplerde 33 binin üzerinde olması gerektiğini lisana getirdi. Tabip Sen’den Osman Ayyıldız da 6 ay sonra getirilen yasa değişikliğinde katsayıların da düşürüldüğünü söyledi.

‘BU MADDEYİ KABUL ETMİYORUZ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu Lideri Şebnem Korur Fincancı, sıhhat sisteminin tıkanmışlığının tahlili için sistemi değiştirmek yerine; sıhhat işçilerine şiddet, yoksulluk, istifa ve göçün reva görüldüğünü söyledi. Kamusal sıhhat hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelerin teşvik edildiğini belirten Fincancı “Bu yılın birinci 5 ayında yurt dışına göçen doktor sayısı 938’e ulaştı. Haklarımız için gayret etmeye devam edeceğiz, bu maddeyi kabul etmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)